Aktualności

07 Wrz 2018

Zapytanie ofertowe na budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na Centrum Oręża Rzeczypospolitej - ZO/GB/2/2018/POPW

Firma Handlowo-Usługowa Bauman Grzegorz, Kowalówka 9, 37-611 Cieszanów, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na Centrum Oręża Rzeczypospolitej.

czytaj więcej

04 Wrz 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZO/IW/1/2018/POPW

Zamawiający - INTERWEISS Sp. z o. o., Kowalówka nr 9, 37-611, Cieszanów, działając na podstawie pkt. 14.8 Zapytania ofertowego, informuje, iż postępowanie prowadzone w zgodnie z zasadą konkurencyjności na: Rewitalizację budynku dworu w Nowym Siole z przeznaczeniem na „Centrum Legend- Bajkowe Spa" zostało unieważnione. 

czytaj więcej

16 Kwi 2018

Zapytanie ofertowe na rewitalizację budynku dworu w Nowym Siole z przeznaczeniem na "Centrum Legend- Bajkowe Spa" - ZO/IW/1/2018/POPW

INTERWEISS Sp. z o. o., Kowalówka nr 9, 37-611 Cieszanów, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na rewitalizację budynku dworu w Nowym Siole z przeznaczeniem na "Centrum Legend- Bajkowe Spa"

czytaj więcej

09 Kwi 2018

Ogłoszenie: Jesteśmy na portalu booking.com

Szanowni klienci informujemy, że od niedawna jesteśmy na portalu booking.com i w związku z powyższym prosimy o jak najszybsze potwierdzenie noclegów w tygodniu.

W naszym rozumieniu Państwo Młodzi mają pierwszeństwo do rezerwacji w weekend( sobota-niedziela) natomiast rezerwację od poniedziałku do piątku nalezy zgłaszać z jak najszybszym wyprzedzeniem.

czytaj więcej

04 Kwi 2018

Informacja o wyborze oferty ZO/GB/1/2018/POPW

Zamawiający - Grzegorz Bauman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa Bauman Grzegorz, Kowalówka 9, 37-611 Cieszanów, działając na podstawie pkt. 14.7 Zapytania Ofertowego, informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu zgodnie z  zasadą konkurencyjności na: Wykonanie, dostawę i montaż 10 szt. domków drewnianych z poddaszem użytkowym wraz z wykonaniem instalacji i prac wykończeniowych celem utworzenia „Sosnowej Osady" w Kowalówce.

czytaj więcej

27 Lut 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż 10 szt. domków drewnianych z poddaszem użytkowym wraz z wykonaniem instalacji i prac wykończeniowych celem utworzenia „Sosnowej Osady" w Kowalówce - ZO/GB/1/2018/POPW

Grzegorz Bauman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa Bauman Grzegorz działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na Wykonanie, dostawę i montaż 10 szt. domków drewnianych z poddaszem użytkowym wraz z wykonaniem instalacji i prac wykończeniowych celem utworzenia „Sosnowej Osady" w Kowalówce.

czytaj więcej

Zapytaj o termin